photomasterth

การรีทัชด้วย Photoshop และ เทคนิคการปรับแต่งสมดุลแสงของรูปภาพ

การรีทัชด้วย Photoshop คือ กระบวนการที่ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เพื่อปรับแต่งรูปภาพจากรูปที่ไม่ชัด หรือ รูปภาพที่เก่า สามารถกลับมาให้มีสีสัน หรือ รูปภาพชัดขึ้น เราสามารถนำมารีทัชได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็ต้องดูองค์ประกอบต่างๆ เช่นรูปภาพมีความเก่าแค่ไหน หรือ รูปภาพไหนควรเอาไปรีทัชแบบไหน ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การแก้ไขรูปภาพกลายเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อสร้างรูปภาพที่น่าประทับใจ ในบทความนี้เราจะพาคุณเรียนรู้เทคนิคการรีทัชด้วย Photoshop รวมถึงการปรับแต่งรูปภาพให้มีความสมดุล

เทคนิคการรีทัชด้วย Photoshop

Spot Healing Brush
color balance photoshop

ปรับแต่งรายละเอียด : ใช้เครื่องมือเช่น “Spot Healing Brush” เพื่อลบรายละเอียดที่ไม่ต้องการออกจากรูปภาพ เช่น ริ้วรอยหรือขนร่วง

การสมดุลแสง : ใช้เครื่องมือ “Dodge Tool” เพื่อปรับแต่งความสว่างและความเข้มของสีในส่วนที่ต้องการ เพื่อให้รูปภาพมีความสมดุลของแสง

การปรับสีและคอนทราสต์ : ใช้เครื่องมือ “Color Balance” เพื่อปรับแต่งสีให้เหมาะสม และเพิ่มความคมชัดของรูปภาพ โดยกดไปที่ปุ่มคีย์ลัด Crtrl + B

การปรับแสงด้วย Photoshop : ขั้นตอนและ เทคนิคที่ควรรู้

การปรับแสงในรูปภาพ เป็นกระบวนการที่สำคัญในการแก้ไขรูปภาพ มันช่วยปรับความสว่างและ ความเข้มของแสงให้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณต้องการให้กับรูปภาพ นอกจากนี้ยังช่วยเน้นและ เพิ่มมิติให้กับรูปภาพด้วย เช่น การเพิ่มแสงในส่วนที่คุณต้องการให้เน้น หรือการลดแสงในส่วนที่ไม่ต้องการให้เข้มขึ้น

ขั้นตอนการปรับแสงใน Photoshop

การใช้งาน “Exposure” Adjustment Layer: เริ่มต้นด้วยการเพิ่ม “Exposure” Adjustment Layer และ ปรับค่าเพื่อปรับแสงให้เหมาะสม คุณสามารถปรับค่าเข้มของแสง และ แกมม่า (gamma) เพื่อเพิ่มหรือลดความสว่างให้กับรูปภาพ

การใช้งาน “Curves” Adjustment Layer: เครื่องมือ “Curves” ช่วยให้คุณควบคุมค่าความเข้มของแสงและเงาในแต่ละช่วงของรูปภาพ คุณสามารถลดค่าในส่วนที่ต้องการให้มืดลงหรือเพิ่มค่าในส่วนที่ต้องการให้สว่างขึ้น

การใช้งาน “Dodge” และ “Burn” Tool: เครื่องมือ “Dodge” ช่วยเพิ่มแสงในส่วนที่คุณใช้เครื่องมือนี้ และ “Burn” ช่วยลดแสงในส่วนที่คุณใช้เครื่องมือนี้ การใช้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยปรับแสงให้เหมาะสมตามที่คุณต้องการ