photomasterth

การสร้างเงา ที่เหมือนจริงด้วย Photoshop : เทคนิคและขั้นตอน

การสร้างเงา ที่ดูเหมือนจริง ในรูปภาพสามารถเพิ่มความลึกและความสมจริงให้กับวัตถุได้ Photoshop เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถสำหรับ การสร้างเงาที่ดูเหมือนจริง สามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนผู้อ่านเกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนต่าง ๆ ที่สามารถใช้ใน Photoshop เพื่อสร้างเงาที่เป็นธรรมชาติในภาพของคุณ

การสร้างเงา ขั้นตอนที่ 1: เตรียมรูปภาพและสร้างเลเยอร์เงา

 • การสร้างเงา เริ่มต้นโดยเปิดรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มเงาในโปรแกรม Photoshop โดยคลิกที่ “ไฟล์” แล้วเลือก “เปิด” และเลือกรูปภาพที่ต้องการปรับแต่ง
 • สร้างเลเยอร์ใหม่โดยคลิกที่ไอคอนเลเยอร์ด้านล่างของหน้าต่าง “เลเยอร์” และเลือก “เลเยอร์ใหม่” จากนั้นตั้งชื่อเลเยอร์ว่า “เงา” และปรับรายละเอียดเพิ่มเติมตามความต้องการ

ขั้นตอนที่ 2: สร้างเงาที่เหมือนจริง

 • เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับ การสร้างเงา เช่น “Pen Tool” เพื่อสร้างเส้นทางรูปร่างของเงา
 • สร้างเส้นขอบของเงาโดยใช้เครื่องมือ “Pen Tool” และปรับเส้นทางเพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่างของวัตถุ
 • ปรับความเข้มของเส้นขอบเงาให้ตรงกับแสงที่มาจากแหล่งแสงในภาพ

การสร้างเงา ขั้นตอนที่ 3: สร้างการสะท้อนแสง

 • ใช้เครื่องมือ “Pen Tool” หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อสร้างเส้นทางของการสะท้อนแสง
 • ปรับความเข้มของสะท้อนแสงให้ตรงกับแสงที่มาจากแหล่งแสงในภาพ
 • สร้างเลเยอร์ใหม่สำหรับการสะท้อนแสง โดยคลิกที่ไอคอนเลเยอร์ในหน้าต่าง “เลเยอร์” และเลือก “เลเยอร์ใหม่” จากนั้นตั้งชื่อเลเยอร์ว่า “สะท้อนแสง”
 • ใช้เครื่องมือ “Pen Tool” หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อสร้างเส้นทางของการสะท้อนแสง
 • ปรับความเข้มของสะท้อนแสงให้ตรงกับแสงที่มาจากแหล่งแสงในภาพ และปรับรายละเอียดเพิ่มเติมตามความต้องการ
 • ใน Photoshop คุณสามารถสร้างเงาที่มีความสมจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณต้องการให้รูปภาพของคุณมีความลึกและความสมจริง ลองปรับใช้เทคนิคเหล่านี้เมื่อปรับแต่งรูปภาพของคุณเองครับ